Od koje ribe se dobiva Omega-3 Total riblje ulje?

Odlučujuća za kvalitetu ribljeg ulja je pravilan odabir sirovine – ribe. Uglavnom se lovi mala dubinska riba iz divljeg ulova kao što su sardine, skuše i inćuni te se odmah obrađuju i hlade na brodu. Riba dolazi isključivo iz Atlantika. NORSAN riblje ulje ne dobiva se kao nusproizvod iz riblje jetre, već izravno iz ribljeg mesa. Često između ulova i prijenosa u proizvodnju prođu samo 4 sata.