Od koje ribe se dobivaju NORSAN riblja ulja?

Odlučujuća za kvalitetu ribljeg ulja je pravilan odabir sirovine – ribe. NORSAN riblje ulje dolazi iz održivog ribarstva (divlji ulov) i proizvodi se u Norveškoj. Uglavnom za riblje ulje hvataju se male dubokomorske ribe iz divljeg ulova kao što su sardine, skuše i inćuni te se odmah prerađuju i hlade na brodu. Riba dolazi isključivo iz Atlantika. Bakalar koji se obrađuje u NORSAN ‘Cod Oil’ također dolazi iz divljeg ulova, iz Arktičkog oceana s norveške obale. Za oba ulja veliku važnost pridajemo svježini ulja, tako da često od ulova do prerade prođe samo 2 do 4 sata.