Ima li teških metala u ulju algi?

NORSAN ulje algi uzgojeno je s niskim udjelom zagađivača. Zbog održivog uzgoja, alge, a time ni ulje algi, nisu izloženi prirodnim zagađivačima, teškim metalima i PCB-ima svjetskih oceana. Unatoč svemu tome, ulje algi se tijekom proizvodnje čisti i provjerava.