Ima li teških metala u Omega-3 Total ribljem ulju?

Kako oceani postaju sve zagađeniji, to utječe i na ribe u svjetskim oceanima. Što je riba niže u hranidbenom lancu, to su više razine PCB-a i teških metala. Na primjer, sardine imaju niže razine od bakalara.

NORSAN riblje ulje, koje koristimo za naš Omega-3 Total, pažljivo je pročišćeno od PCB-a i teških metala u Norveškoj. Stoga ulje također pokazuje najbolje vrijednosti u ovom pogledu: Manje od jedne petine maksimalne granice EU-a i usporedno samo 2% količina sadržanih u porciji (100 g) bakalara. Ako se dnevno konzumira jedna žlica ukupnog Omega-3 ulja, to predstavlja samo oko 10% prosječnog dnevnog unosa PCB-a iz druge hrane.