Ima li teških metala u NORSAN ribljem ulju i ulju bakalara?

Kako oceani postaju sve zagađeniji, to utječe i na ribe u svjetskim oceanima. Što je riba dalje u prehrambenom lancu, veća je kontaminacija PCB-om i teškim metalima. Na primjer, sardine imaju niže razine od bakalara.

NORSAN ulja su pažljivo pročišćena od PCB-a i teških metala u Norveškoj. Stoga ulja također pokazuju najbolje vrijednosti u ovom pogledu: Manje od jedne petine maksimalne granice EU i usporedno samo 2% količina sadržanih u porciji (100 g) bakalara.