NORSAN Fish Oil

NORSAN Fish Oil

Od koje ribe se dobivaju NORSAN riblja ulja?

Odlučujuća za kvalitetu ribljeg ulja je pravilan odabir sirovine – ribe. NORSAN riblje ulje dolazi iz održivog ribarstva (divlji ulov) i proizvodi se u Norveškoj. Uglavnom za riblje ulje hvataju se male dubokomorske ribe iz divljeg ulova kao što su sardine, skuše i...

Read More