Koje se riblje ulje nalazi u kapsulama i od koje ribe dolazi?

Za kvalitetu Omega-3 kapsula odlučujuća je kvaliteta ribljeg ulja, a time i pravilan odabir sirovine – ribe. Omega-3 kapsule sadrže isto riblje ulje koje koristimo za naš Omega-3 Total. Ribe koje se koriste za NORSAN riblje ulje uglavnom su male dubokomorske ribe iz divljeg ulova kao što su sardine, skuše i inćuni. Oni se hvataju, obrađuju odmah na brodu i hlade. Riba dolazi isključivo iz Atlantika. NORSAN riblje ulje ne dobiva se kao nusproizvod iz riblje jetre, već izravno iz ribljeg mesa. Često između ulova i prijenosa u proizvodnju prođu samo 4 sata.